Речник на Немски език


Дума Писане Произношение
Общуване
да ja я
не nein найн
може би vielleicht филайхт
добре gut гут
извинете Entschuldigung! еншулдигунг
моля bitte бите
(много) благодаря danke (schön) данке (шьоон)
не разбирам Ich verstehe nicht. их ферщее нихт
и und унд
добро утро Guten Morgen! гутен морген
добър ден
добър вечер Guten Abend! гутен абенд
здравей Hallo! хало
довиждане (когато си тръгвате)
довиждане (когато оставате)
днес heute хойте
утре morgen морген
вчера gestern гестерн
екскурзовод Reisefuehrer райзефюрер
Не Ви разбирам
не говоря ...
Опастност
помощ Hilfe хилфе
спри Stop стоп
полиция Polizai полицай
Oбадете се на доктор!
Oбадете се на пожарната!
Oбадете се на полицията!
Къде има телефон наоколо?
Къде има болница наоколо?
На улицата
Kолко струва това?
Къде е (се намира),,,? Wo befindet sich... Во бефиндет зих?
Какво е това? Was ist das? Вас ист дас?
Имате ли ...? Haben Sie... Хабен зи....
къща, дом
хотел Hotel хотел
ъгъл Ecke еке
улица Strasse щрасе
град Stadt щад
вода Wasser васер
тоалетна Toilette тоилете
вход Eingang айнганг
изход Ausgang аусганг
ляво links линкс
дясно rechts рехтс
голям gross гроз
малък klein клайн
отворено offen офен
затворено geschlossen гешлосен
Числата
0 null нул
1 eins айнс
2 zwei цвай
3 drei драй
4 vier фиер
5 fuenf фюнф
6 sechs зекс
7 sieben зиебен
8 acht ахт
9 neun нойн
10 zehn тен
11 elf елф
12 zwoelf цвьолф
20 zwanzig цванцих
50 fuenfzig фюнфцих
100 hundert хундерт
500 fuenf hundert фюнф хундерт
1000 ein tausend айн таузенд
Хранене
Сметката, моля! Diе Rechnung, bitte! Ди рехнунг, бите?
бяло вино
червено вино
бира
кафе Cafe кафе
чай Tee тее
закуска Fruehstueck фрюю щюк
обяд Mittagсessen митагс есен
вечеря Abendessen абенд есен
предястие
основно ястие
десерт Dessert; Nachtisch десерт; нахтиш
хляб Brot брот
месо Fleisch флайш
алкохол alkohol алкохол
безалкохолно alkoholfrei алкохол фрай
натурален сок Saft зафт
вегетарианско ястие
плодове Obst обст
зеленчуци Gemuese гемюзе
салата Salat залат
пържени картофи Pommes Frites помес фритес
минерална вода Minerаl Wasser минерал васер
сладолед Eis айс
сандвич belegtes Brot; Sandwich белегтес брод; сандуич
мляко Milch милх
яйца Eier айер
риба Fisch фиш
ориз Reis райз
свинско месо Schweinfleisch швайн флайш
пилешко месо Hühnerfleisch хюнер флайш
телешко месо Rindfleisch ринд флайш
пържола Steak стийк
сол Salz залц
захар Zucker цукер
подправки Gewuerze гевюрце


Забравена парола
РегистрацияАбонамент за бюлетинСвържи се с нас
Twitter Facebook